LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY KURYŁÓWKA NA LATA 2017-2022Aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kuryłówka na lata 2017-2022

został uchwalony w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Uchwałą Nr XXVII/162/2017 r. Rady Gminy Kuryłówka.


Gmina Kuryłówka przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Jednym z warunków opracowania programu jest szeroki udział społeczeństwa w kreowaniu przedsięwzięć,

które będą realizowane na danym terenie.

Jednym z instrumentów, które pomogą wyznaczyć tereny przeznaczone do rewitalizacji jest >> anonimowa ankieta <<,

którą po wypełnieniu proszę przesłać na adres: pdziechciarz@kurylowka.pl

W załączeniu również >> KARTA ZGŁOSZENIA PRZEDSIĘWZIEĆ DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KURYŁÓWKA NA LATA 2017 – 2022 <<,

która służy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które lokalna społeczność chce realizować

w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.


Ankietę oraz kartę zgłoszenia należy przesłać na powyższy adres do dnia 17.03.2017 r.Informacja na stronie Urzędu Gminy Kuryłówka: Lokalny Program Rewitalizacji

Informacja na facebook'u Gminy Kuryłówka: facebook/GminaKurylowka- plakat_rewitalizacja.jpg

Design by flankerds.com